OKR – Motiverer de mest umotiverte

I denne modulen av fordypningsemnet, digital markedsføring, har Karoline Gjerdingen, Kristo Douvros og jeg fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Ved opprettelsen av en nettbutikk så er det mange faktorer som kan spille en stor rolle på det endelige resultatet. En av disse faktorene er OKR. OKR er et verktøy, i form av et system, for gjennomføring. For det å gjennomføre, det kan være utrolig vanskelig. Selskaper som Netflix, Google, Facebook og Samsung bruker OKR, men i Norge er det utrolig mange som ikke kjenner til dette verktøyet. Ville flere firmaer i Norge vært enda mer suksessrike om de hadde brukt OKR? Vanskelig å si, men om man ser på selskapene som bruker OKR så er det mange suksessrike selskaper dukker opp.

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. Det er et system som brukes for å sette høye mål, sikre fremdrift og holde fokuset på de viktigste aktivitetene til selskapet. Innad i et selskap vil alles mål gjøres tilgjengelig for alle slik at internkommunikasjonen forbedres. Dette systemet er ikke en erstatter til gode ledere eller god kultur, men om de viktigste byggesteinene er på plass, vil OKR hjelpe bedriften til å komme seg opp et nivå. OKR tar utgangspunkt i to grunnleggende spørsmål som definerer bedriftens Objective og Key results. Disse spørsmålene kan man stille seg selv hvert kvartal slik at Objective og Key results hele tiden gir bedriften noe å strekke seg etter. Disse to grunnleggende spørsmålene er:

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key Results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective er bedriftens retning og Key Results er hvordan bedriften skal komme seg dit. Disse spørsmålene er viktige og grunnleggende fordi det tvinger bedriften til å prioritere og til å ha rett fokus. Ved at alle sine objectives og key results blir tilgjengelige for alle så vil det knytte de ansattes personlige mål med bedriftens mål

Hvorfor skal man bruke OKR?

OKR bidrar til økt engasjement, fokus, tydelighet og høyere gjennomføringskraft.

4 fordeler med OKR:

 1. De viktigste mplene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Fakta: Ifølge Harvard Business Review så er det hele 95% av de ansatte som er usikker på hva bedriftens strategi er.

Hva er en god ambisjon (objective)?

En god objective skal være en kort og inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå. Ambisjonen er gjerne kvalitativ og inspirerende. Den må få teamet til å møte på jobb med en innstilling om at man skal gjøre en skikkelig innsats for å nå objective. For en leder så vil økt omsetning være noe som inspirerer, men for de ansatte så vil ikke dette være like inspirerende. Teamet må få en følelse av fremdrift. Tidsperspektivet har også en god del å si her. Er ambisjonen basert på et langsiktig perspektiv så passer den bedre inn i bedriftens langsiktige stretegi. Noe som er populært for mange bedrifter er å sette ambisjoner for hvert kvartal. Dette vil gi teamene en kortere tidsperiode å nå ambisjonen på slik at de virkelig må gjøre en innsats for å nå det. Objective må også være helt uavhengig fra avdeling til avdeling for om en avdeling ikke klarer å nå ambisjonen så vil man ikke ha ringvirkninger av dette til andre avdelinger. «De klarte det ikke, så derfor klarte ikke vi det».

Eksempler på gode «objectives»:

 • Dominere kioskbransjen i Oslo
 • Levere 2 konkrete suksesshistorier
 • Endre brukeratferden slik at vi blir mer datadrevet
 • Fullføre neste finansieringsrunde slik at vi kan vokse neste kvartal

Eksempler på dårlige «objectives»

 • Øke salget med 30%
 • Doble brukerbasen
 • Inntekter over 3 millioner

Dårlige objectives er som oftest dårlige fordi de heller burde være key results.

Hva er et godt «key results»?

«Key results» er små delmål man skal oppnå for å kunne nå ambisjonen. Det er konkret, målbare og tidsbestemte mål. «Key results» skal beskrive resultater som gjenspeiler «objective». «Key results» skal også være mulig å besvare med ja/nei. For hver «Objective» så skal man ihvertfall ha 3 «key results»

Hvordan har vi brukt OKR i Art By X?

Når vi opprettet Art By X så satt vi oss ned for å lage en OKR over hva som var vår ambisjon og hvordan vi skulle nå ambisjonen igjennom Key Results. Vi skal rapportere OKR hver fredag og allerede etter uke 1 med rapportering så måtte vi gå inn å justere våre key results da vi fikk en uforventet høy etterspørsel. Denne justeringen gjorde vi fordi vi ikke vil nå målet med en gang og hvile. Vi vil hele tiden ha noe å strekke oss etter så det å justere key results var naturlig for hele gruppen bak Art By X. OKR gjør at vi kan jobbe mer strukturert med hva som er viktig for å kunne nå vår ambisjon. OKR gjør at alle vet hva de skal jobbe med til enhver tid. Om noen blir demotivert så tar vi en rask titt på key results og ser at det ikke er så vanskelig å komme dit vi vil. 

Kilder:

Kapre drømmejobben med personlig merkevarebygging!

two person standing on gray tile paving

Vi har nå gått inn i valgemnet, digital markedsførings tredje modul. I denne modulen skal foreleser Karl Phillip Lund lære oss om e-varehandel, hvor eksamensoppgaven er å lage en egen nettbutikk, og å skrive om prosessen rundt dette. I første forelesning ble vi introdusert for OKR, viktigheten av personlig merkevarebygging hvordan tidligere elever har laget nettbutikk. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om personlig markedsføring. Julie, som presenterte dette temaet i forelesningen lærte oss om hvordan man skal bruke sosiale medier til å vise at man er engasjert, gjøre seg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, gjøre seg synlig og ikke minst, skaffe seg drømmejobben

5 tips til deg som vil ha en relevant jobb ved siden av studiene!

Julie kapret seg drømmejobben hos INEVO, hvor hun nå jobber ved siden av studiene og dette er henens fem tips for å få en relevant jobb ved siden og etter studie.

 1. Tør å være frempå. Søk rundt og ta kontakt med de arbeidsgiverne du ønsker å jobbe for.
 2. Ta del i timene og delta aktivt i klassen. Mange forelesere har lang erfaring fra bransjen, og det kan være positivt å skille seg ut i mengden.
 3. Skaff deg en knallbra LinkedIn profil. Vær aktivt med å like, dele og kommentere innlegg fra både klassekamerater og potensielle arbeidsgivere. Vis deg og dine meritter frem.
 4. Ikke undervurder deg selv. Bare fordi du er ung og student betyr det ikke at du ikke har noe positivt å bidra med. Tenk at du alltid har noe å bidra med!
 5. Få frem motivasjonen din. Vis at du er nysgjerrig og engasjert.

Hvorfor personlig merkevarebygging?

Personlig merkevarebygging er markedsføring av deg selv og din kompetanse. Julie, fikk i sin presentasjon frem viktigheten av dette. Personlig merkevarebygging er et sikkert konkurransefortrinn på jobbmarkedet om man gjør der på rett måte. Dette viser at man er engasjert, gjør seg mer attraktiv på arbeidsmarkedet og man gjør seg selv mer synlig.

Hvordan bruke LinkedIn til å kapre drømmejobben

LinkedIn har 500 millioner bruker og dekker hele 200 land verden over og kan med det kalles for verdens største profesjonelle nettverk. Når dette er sagt så ser man også viktigheten med å skille seg ut på LinkedIn. Når det er så mange brukere vil det også si at det er mange om beinet og med en solid profil som skiller seg ut fra mengden så vil man få mer interesse fra arbeidsgivere rundt om. For å kunne skille seg ut så ga Julie oss noen nyttige tips om hvordan vi skal bruke LinkedIn for å gjøre oss så attraktiv som mulig.

 1. Første inntrykket: Viser din personlige merkevare. Dette vil si hvem du er, hva du jobber med og hva du kan tilby eventuelle arbeidsgivere.
 2. Profilbilde: Velg et profesjonelt profilbilde som er oppdatert og tydelig. Vær i fokus. Få noen til å ta et bilde av deg med en nøytral bakgrunn som ikke tar for mye fokus. Det burde helst også bare være deg på bildet.
 3. Kontaktinformasjon: hvordan kan potensielle arbeidsgivere komme i kontakt med deg. Hold denne informasjonen oppdatert til alle tider slik at eventuelle arbeidsgivere kan nå deg. Det kan være lurt å ha telefon, mail og øvrig kontakt på profilen.
 4. Sammendrag:Skriv et godt og utfyllende sammendrag, dette gir deg mulighet til å vise din kompetanse og kunnskap. Ikke vær redd for å skryte litt av deg selv og vise hva du er ekstra god på. 
 5. Arbeidserfaring og utdanning:Hold profilen oppdatert med all din erfaring. Dette viser hva du kan bidra med og hva du kan. 
 6. Ferdigheter:Få frem dine unike ferdigheter som skiller deg fra mengden. Dette kan for eksempel være nøkkelegenskaper og lisenser og sertifiseringer. Her har du muligheten til å vise hva du er god på. 
 7. Anbefalinger:Få en anbefaling fra tidligere arbeidsgivere, kollegaer eller medstudenter. Dette er verdifullt for å vise potensielle arbeidsgivere at andre støtter det du skriver på din profil og kan brukes som referanser. 
 8. Interesser og aktiviteter:Vis hva du interesserer deg for, dette øker sjansen for å komme i kontakt med andre med like interesser. Meld deg inn i relevante grupper, delta med erfaringer i faglige diskusjoner og hold deg oppdatert!
text on black background

Med 303 månedlige aktive brukere og totalt 500 millioner brukere så deler kun 3 millioner bruker innhold ukentlig! Det utgjør 6% av LinkedIns brukere. Av alle de som leser innhold på LinkedIn så har hele 45% av leserne, lederstillinger. Dette gjør sannsynligheten for at en med lederstilling leser ditt innlegg, STOR. Derfor er det viktig at man publiserer innlegg som blogginnlegg, LinkedIn artikler, fagnytt, andres poster og video.

Hva tar jeg med meg videre fra Julies forelesning?

Etter å ha hørt Julie sin presentasjon om personlig merkevarebygging så har jeg innsett at jeg har en lang vei å gå på mine sosiale medier. Jeg skal nå sette meg ned å rydde opp i alle mine profiler slik at jeg øker mine sjanser for å kapre drømmejobben, på lik linje med Julie. Etter å ha fått tips fra Julie så har jeg innsett at det kreves minimalt av jobb for å oppnå et stort konkurransefortrinn som kan gagne meg selv fremover. Ut ifra tipsene så må jeg også være mye mer aktiv. Jeg må tørre å dele, like og kommentere som viser min interesse og mitt engasjement noe som arbeidsgivere setter pris på.

Sander Karlsen Guldseth